woensdag, februari 09, 2005

Differences between v5 and v6 of Business Objects

There is a lot of talk going on about the differences between BO 5 and BO 6 ... here is a list some are trivial.. others ... less trivial:
differences exist
-in rouding
-between values 0.00 and -0.00
-in the number of lines in a report
-in sort
-in complex calculations(filters,multicubes)
-in timestamp
-in headings
-in the option "refresh when opening document"

Er is nogal wat interesse naar de verschillen tussen BO 5 en BO 6... hier is een lijst. Sommigen zijn triviaal... anderen... minder triviaal :
verschillen bestaan bij
-afronding
-de waarde 0.00 en -0.00
-aantal lijnen op het rapport
-sort
-complexe berekeningen(filters,multicubes)
-timestamp
-hoofdingen
-de optie "refresh when opening document"


I'm getting more info on the exact nature of each difference of course.

Geen opmerkingen: